Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

Προμελέτη κατοικίας στη Μύκονο

Εικόνα

Προμελέτη χώρου δεξιώσεων στα Χανιά

Εικόνα
Το γήπεδο εμφανίζει πλατώματα με έντονες υψομετρικές διαφορές μεταξύ τους, που γεφυρώνονται, είτε με πρανή, είτε με αναλημματικούς πέτρινους τοίχους. Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου διατηρεί την υπάρχουσα δομή προς αποφυγή μεγάλων αλλοιώσεων του φυσικού τοπίου με ταυτόχρονη μείωση του κόστους κατασκευής. Στο βόρειο τμήμα του γηπέδου διατάσσονται οι χώροι στάθμευσης σε δύο κύρια επίπεδα. Προβλέπεται κυκλική πορεία των οχημάτων για την καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Η κάθοδος στο χώρο της δεξίωσης πραγματοποιείται μέσω ραμπόσκαλας που προσφέρει συνολική αντίληψη του χώρου, αλλά και οπτική της θέας που βρίσκεται νότια. Ο αντιανεμικός φυτεμένος πέτρινος τοίχος προς τα δυτικά, χρησιμεύει ως ηχοπέτασμα για παρακείμενη οικία, αλλά και ως οπτικό φράγμα προς το χώρο στάθμευσης ΑΜΚ. Στο νοτιότερο σημείο του υπό διαμόρφωση χώρου προβλέπεται μικρό αμφιθέατρο για απασχόληση των παιδιών. Το κτίριο εντός του χώρου αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης μελέτης.