Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2014

Ελεγκτές δόμησης

Ενημέρωση: Εκδόθηκε σε ΦΕΚ Β57/17-1-2014 η υπουργική απόφαση που αφορά την αλλαγή στο καθεστώς "Ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης". Το νέο ΦΕΚ επανακαθορίζει τις διαδικασίες ελέγχου και τροποποιεί τα αντίστοιχα έντυπα, με στόχο την διευκόλυνση, τόσο των ελεγκτών δόμησης, όσο και των ελεγχόμενων. ΦΕΚ 57/Β/17-01-2014